Drenaż rozsączający. Co powinieneś o nim wiedzieć?

Drenaż rozsączający jest jednym z najtańszych oraz najbardziej niezawodnych sposobów na oczyszczanie ścieków. Przez wzgląd na dużą niezawodność oraz wysoką odporność na nierównomierny dopływ ścieków oraz korzystną cenę eksploatacji, rozwiązanie to jest jednym z najdłużej i najchętniej wykorzystywanych zarówno w Polsce, jak i całej Europie.


 

Zakładasz drenaż? Pamiętaj!

Zakładanie drenażu rozsączającego wiąże się z zapewnieniem odpowiednich warunków.

Warto tu zaznaczyć, że nie sprawdzi się on na obszarach aglomeracji niespełniających wymagań jakościowych ścieków oczyszczonych. Równie istotnym parametrem jest rodzaj gruntu, który musi być przepuszczalny i najlepiej, gdyby był on piaszczysty. Grunty żwirowe oraz skalne cechują się często zbyt dużą przepuszczalnością, której należy unikać, ponieważ w takiej sytuacji ścieki przenikają nim jeszcze zdążą się rozłożyć.

Dodatkowo, odległość między umieszczoną studnią, a najbliżej znajdującym się przewodem rozsączającym ścieki powinna być nie mniejsza niż 70 metrów.

Zasady działania oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym funkcjonują dwuetapowo.

Pierwszy etapem jest oczyszczanie w warunkach beztlenowych, które realizowane jest w osadniku gnilnym. Polega ono na wstępnym podczyszczaniu ścieków przy udziale beztlenowych bakterii. Drugi etap – doczyszczanie tlenowe – polega na oczyszczaniu w warunkach tlenowych, które realizowane jest dzięki systemowi złoża rozsączającego.


 

Zalety drenażu rozsączającego

Drenaż rozsączający posiada wiele zalet, spośród których na wyróżnienie zasługują:

  • niski koszt zakupu urządzenia
  • nieskomplikowana konstrukcja
  • brak konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy
  • bezobsługowość urządzenia
  • niskie koszty eksploatacji
  • małe ryzyko występowania awarii

Najczęściej oczyszczalnie z drenażem nie wymagają do prawidłowego działania energii elektrycznej (choć wyjątkiem może być konieczność użycia przepompowni ścieków). W przypadku ich stosowania zaangażowanie pod kątem obsługi jest znikome, co czyni je rozwiązaniem niezwykle komfortowym.

Oczyszczalnie te nie wymagają również zapewniania odbiornika ścieków oczyszczonych, ponieważ jest nim grunt znajdujący się pod drenażem.


 

Bio9 DRENAŻ

Nie bez znaczenia jest także odpowiednie dbanie o drenaż rozsączający. Niezbędne w tej kwestii będą specjalistyczne środki, takie jak Bio9 DRENAŻ, będący niezwykle skutecznym, a przy tym łatwym w użyciu preparatem służącym do udrażniania drenażu rozsączającego znajdującego się w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz całej instalacji kanalizacyjnej.

 

product-295

Bio9 DRENAŻ – Udrożnianie drenażu 1000 ml / 29,00 zł

 

Stosowany regularnie w znacznym stopniu wydłuża żywotność każdego drenażu.

Właściwie zaprojektowany oraz wykonany drenaż powinien w pełni sprawnie działać przez wiele lat.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz