Podział i charakterystyka ścieków

Ścieki — temat niby codzienny, ale wciąż poniekąd abstrakcyjny dla większości z nas. Wiemy, czym są, tak, jak wiemy, czym jest czas. Trudno jednak podać nam jedną, konkretną definicję terminu ścieki prosto z głowy. Co ciekawe, nie istnieje tylko i wyłącznie jedna grupa ścieków. W dzisiejszym wpisie pokażemy Wam nie tylko, czym jest to zjawisko, ale również jakie podgrupy się w nim wyróżnia.

a

Co to są ścieki?

Słowem “ścieki” określa się zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych, jakimi mogą być zbiorniki lub cieki wodne, doły gnilne itp.

W postaci ścieków odprowadzane są zarówno odpady przemysłowe, jak i odpady żywnościowe oraz fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Ze względu na dużą szkodliwość dla środowiska naturalnego, przed odprowadzeniem do odbiornika powinniśmy poddawać ścieki oczyszczeniu w oczyszczalniach.

Czasem na powierzchni ścieków możemy zauważyć pianę. Skąd się ona bierze? Zjawisko to jest spowodowane występowaniem w cieczy substancji powierzchniowo czynnych, które przyczyniają się do zmniejszenia napięcia powierzchniowego wody. Należą do nich między innymi detergenty, mydła i saponiny.

a

www.instalacje.gep.com.pl

www.instalacje.gep.com.pl

a

Rodzaje ścieków

W ustawie o prawie wodnym zapisano także definicje poszczególnych rodzajów ścieków. Czym różnią się one od siebie? Przede wszystkim drogą powstawania i składem. Wyróżniamy:

  • ścieki bytowe,
  • ścieki komunalne,
  • ścieki przemysłowe.

a

Ścieki bytowe to efekt działania ludzkiego metabolizmu i funkcjonowania gospodarstw domowych. Charakterystyczne jest dla nich przede wszystkim to, że pochodzą z budynków mieszkalnych, miejsc pracy i budynków użyteczności publicznej. W ich skład wchodzą detergenty, resztki jedzenia oraz odchody. W ściekach tych znajduje się znaczna ilość związków organicznych, dlatego też możliwy jest rozwój bakterii i pasożytów.

Ścieki komunalne są efektem mieszania ścieków przemysłowych z bytowymi oraz np. wodami gruntowymi.

Ścieki przemysłowe różnią się od poprzednich dwóch. Ich powstawanie związane jest z wynikiem funkcjonowania zakładów przemysłowych oraz toczących się w ich obrębie procesów technologicznych. Ich skład zależny jest od profilu zakładu. Przykładowo zakład z branży spożywczej będzie produkował przede wszystkim kwasy i zasady, a zakład z branży metalurgicznej wyprodukuje ścieki zawierające związki metali ciężkich. Wielka różnorodność zanieczyszczeń zawartych w tych ściekach sprawia, że nie ma standardowych metod ich oczyszczania.

W praktyce wyróżnia się również często ścieki rolnicze. Wynikają one z zanieczyszczeń powstałych w segmencie rolnictwa, np. jako skutek prowadzenia dużych hodowli zwierząt i wytwarzanych przez nie odchodów. Ścieki te powstają również  w następstwie stosowania sporych ilości chemicznych środków ochrony roślin czy sztucznych nawozów.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz